Nie gęsi, ale kęsim

Dwa, trzy, cztery pogrzebacze. Pięć pogrzebaczy. Dwie, trzy, cztery kobiety. Pięć kobiet. Dwa, trzy, cztery zmartwienia. Pięć zmartwień. Dwie, trzy, cztery proste. Pięć prostych. Dwie, trzy, cztery dłonie. Pięć dłoni. Jedna makabra.