Zasadnicza różnica

A jest to zbyt piękne, by nie zacytować. Leszek Kołakowski, Główne nurty marksizmu, tom II, Rozdział XVIII. Pokój brzeski był więc porażką – i zresztą Lenin nigdy nie usiłował sprawy przedstawiać inaczej; nie miał on zwyczaju, przez Stalina później wprowadzonego, aby wszystkie klęski przedstawiać jako olśniewające tryumfy. Jak widać PiS nie jest partią leninowską.