Jeszcze trochę dużych liczb

Repunits spotyka się tylko bawiąc się matematyką. Tak, bawiąc się – pojawiły się 52 lata temu w książce „Recreations in the Theory of Numbers”. Łatwo zgadnąć co ta nazwa opisuje, „repetycje jedynek” czyli liczby z tego ciągu 11, 111, 1111, 11111, 111111,… Nieuchronnie padło pytanie które z nich są liczbami pierwszymi i ile ich jest.… Czytaj dalej Jeszcze trochę dużych liczb