Jednomyślność

Do sali weszła dziewczyna z długimi warkoczami. – Kim jesteś? – zapytał ją jeden z siedzących przy długim stole sześciu Panów. – Jam jest Jezus Chrystus – odpowiedziała spokojnie. – Wariatka! – parsknęło zgodnym śmiechem sześciu Jezusów z Ypsilanti.