Aktualności

Pewien Zbysiu z Krakowa, kawał drannia Chciał mieć dowód hipotezy Riemannia. Ale kiedy skład sądowy stał okoniem Rzekł: „na Sybir ja was pogonię I sir Michael da wyrok bez gadannia”.