Przyimkowy unik

[…] l’extermination des Juifs d’Europe n’est pas un crime contre l’humanité, c’est un crime commis par l’humanité — par ce qui, dès lors, ne peut plus s’appeler l’humanité. ([…] zagłada europejskich Żydów nie jest zbrodnią przeciw ludzkości, jest zbrodnią popełnioną przez ludzkość, przez co nie może się więcej nazywać ludzkością). Yannick Haenel, Jan Karski, Gallimard 2009