Wahanie zegara

Jeszcze ciągle jest sobota dwunastego. Jasne, że jutro będzie trzynastego, ale nikt nie wie czy będzie wesoła niedziela, trzynastego – czy też feralny piątek, trzynastego. Czy ruszy strzałka czasu czy też wróci szczałka czasu. Spełnienie tęsknoty za przyszłością czy za PZPR? Zegar patrzy w lustro i nie wie. Komu służyć?