Zasady

Opozycja jest wykształcona w leksykografii: najpierw partia, potem patria. Edukacja i tradycja każe bronić słownika. Łatwiej zgodzi się na zmianę alfabetu.