Prostota mile widziana

Przeglądam ćwiczenia opracowywane kiedyś dla studentów i widzę rysunki tak proste, że wręcz naiwne. A tyle ciekawych rzeczy można w nich znaleźć. Choćby ten szkic, ma odcinki z długościami 1, 2, 3, 4, 5, √5, 2√5 – a pola czterech trójkątów mierzą 1, 4, 5, 6. I w dodatku dwa zaznaczone kąty są równe.