Papua Polish

rokrocznie (w każdym roku) bykbycznie (dla każdego byka) kotkotnie (u każdego kota) ululnie (nuda u pszczół) domdomnie (nuda u ludzi) majmajnie (to samo co rokrocznie, ale w maju)