Rogate nie gęsi i przysłowia mają

Nawet krowa zgodna nie da się wydoić do dna. Gapić się jak krowa na Bałtyk. Róg, ogon, byczyzna. Kto nie ryczy ten kwiczy. Gdzie cielaków sześć tam byk ogon puszy. Kiedy w maju śnieży, Czarna w rzeźni leży. Prawdziwa krowa byka się nie boi. Gdyby Chopin krową był, nie grałby na fortepianie. Trzy krople Chanel… Czytaj dalej Rogate nie gęsi i przysłowia mają